Lösenord på webbplatsen

För att följa den standard som gäller på Riksstorlogens webbplats kommer lösenordet för skyddat material på logen Alirs webbplats att vara det samma och bytas med samma intervall, d.v.s. terminsordet med små bokstäver.