Historik

Den 9 november 1960 såddes det första fröet till druidlogen ALIR då Söderhamnsbon Erik Nerstedt invigdes i Logen BORVO i Gävle. Han följdes av ytterligare 7 Söderhamnare. Av dessa är Åke Lundberg och Gösta Vestin fortfarande medlemmar i logen ALIR.

Den 8 september 1967 ansökte dessa bröder, hos den Svenska Riksstorlogen, om att få bilda ett Druidsällskap i Söderhamn. Brödraskaran utökades att omfatta ca 20 bröder, vilka då fann tiden mogen att åter göra en hemställan hos Riksstorlogen. Denna gång för att få bilda en egen grundloge i Söderhamn.

Ansökan beviljades och så föddes logen ALIR av F.G.D.O. (Förenade gamla Druidorden i Sverige)

Namnet ALIR godkändes efter stor övertalning och kommer sig av Söderhamns geografiska läge mellan socknarna SöderALIR och NorrALIR.

Invigningen genomfördes under stor pompa, av representanter för ordensledningen med ordenschefen Nils Norling i spetsen. Detta skedde den 25 april 1970.

De första åren arbetade logen ALIR i lokaler hos Hantverkscentrum i Söderhamn, men finns nu sedan 90-talet hos Odd Fellow.

Logen ALIR har i dag, trots avflyttade och avlidna bröder, ett 90 tal medlemmar representerande alla yrkes och åldersklasser.