Logen Alir

Välkommen till Söderhamn och logen Alir!

Grunden för dagens Druid-Orden lades 1781 i London.
Den som anses som initiativtagare; Henry Hurle samlade några likasinnade vänner på värdshuset ”The King’s Arms” och bildade Druid-Orden. Ordens innehåll blev att stå över politiska och religiösa konflikter i en orolig tid och istället träffas i vänskaplig samvaro. Brodersinne, välgörenhet och sedlighet kom att utgöra ledstjärnor för medlemmarna. Förebilden blev kelternas druider, som man ansåg hade visheten att kunna förklara människans livsmål. De forndruidiska uttrycksmedlen blev förebild för Ordens ritualer, men målsättningen i den nutida utformningen blev att befrämja vänskapen mellan bröder.

I Söderhamn är vi cirka 90 medlemmar som tillsammans utgör logen Alir. Valda ämbetsmän som har tagit på sig ansvaret att leda verksamheten för logen och tillsammans med de övriga bröderna utveckla logen till något positivt. Logen Alir bildades 1970.

Möten

Vi träffas varannan torsdag under vinterhalvåret, det blir cirka 15 gånger fördelade på höst, vinter och vår. Ett möte kan delas in i tre delar, förloge, arbetsmöte och efterloge. En kväll börjar med att vi träffas under cirka en halvtimme i förlogen, för att hälsa på varandra och odla sociala kontakter. Därefter börjar arbetsmötet inne i vår lund. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer ordens statuter och ritualer med syfte att Bröderna ska lära känna livet och sig själva, samt att odla sin andliga och kulturella utveckling. Andan under mötet är av meditativ och avstressande natur, ett sätt att “ladda batterierna”.

Efter arbetsmötet avslutas kvällen med en efterloge där vi intar en brödramåltid. Utöver mat och dryck kan enklare underhållning, sång och musik förekomma. Målet är att främja samvaron mellan bröderna och lära känna varandra bättre. Det bör påpekas att såväl politik som religion är ämnen som vi inte berör i vår loge.

Utöver ordinarie möten så förekommer även arrangemang där övriga delar av familjen kan delta. Vi har såväl jul- som sommarfest, där våra fruar eller flickvänner deltar. Dessutom har vi en julgrans- plundring för hela familjen och en familjedag på våren där vi brukar fiska och roa oss på andra sätt tillsammans med varandras familjer.

Medlemskap

Medlem blir Du genom att två bröder rekommenderar Dig som ny broder. Dessutom krävs att DU:

  • åtnjuter medborgerlig aktning.
  • är fyllda 21 år.
  • har en självständig ekonomisk ställning.
  • skall vara medveten om kostnaderna för ett medlemskap.

Kostnader

Att vara medlem kostar cirka 1200 kronor/år. För detta får du förutom deltagande i olika möten och aktiviteter även en medlemstidning.

Vid logemötena kostar brödramåltiden cirka 110 – 140 kronor för mat och dryck.

Klädsel

Logekvällarna kan ha olika inriktning, från vanliga möten till högtidsmöten och gradgivningar. Under vanliga logemöten bär vi mörk kostym och vit skjorta tillsammans med vår druidslips, vid gradgivning och andra högtidsmöten bär vi högtidsdräkt.

Förväntningar

Du som medlem kan förvänta Dig ett broderligt och kamratligt umgänge med andra människor, som Du kanske redan känner eller som Du kommer att lära känna. Du kommer att vara delaktig i en verksamhet som för Dig är avkopplande, utvecklande och lärorik. Ett sätt att regelbundet stanna till under några timmar i en avkopplande miljö och ladda med nya krafter inför morgondagen.

Logen förväntar sig av Dig som medlem att du tar ett broderligt ansvar och hjälper till att föra verksamheten framåt. Det kan göras på många olika sätt. Förutom med deltagande vara öppen för de ideal som tillämpas och verka för Druidismens framåtskridande.