Logeinfo

På grund av den rådande situationen med Covid-19 så har någon formell och rituell installation av de nya ämbetsmännen inte genomförts. Genom ett beslut av RSL anses de nya ämbetsmännen – trots avsaknad av installation – ha tillträtt den 15:e jul 2020. För perioden 2020 – 2022 består Alirs ämbetsmannakår av följande personer:

ÄMBETSMÄN
ÄÄ Anders Uddén 070-632 54 64 anders@cramler.se
MÄ Andreas Sjölin
Skr Andreas Olsson
Skm Jan-Erik Olsson
M Tommy Säfström
IV Örjan Fors
YV Ulf Johansson
LV Bengt Uppvall
Org Niclas Brodin
Ark Sven-Erik Olsson
TjoÄ Lars Ekengren
Kontakta ÄÄ Anders Uddén vid frågor.