Logeinformation

_____________________________________________________________________

För perioden 2022 – 2024 består Alirs Ämbetsmannakår av följande personer:

ÄMBETSMÄN
ÄÄ Anders Uddén 070-632 54 64 anders@cramler.se
MÄ Andreas Sjölin
Skr Andreas Olsson
Skm Jan-Erik Olsson
M Tommy Säfström
IV Sven-Gunnar Johansson
YV Ulf Johansson
LV Patrik Sjölin
Org Vakant
Ark Sven-Erik Olsson
TjoÄ Lars Ekengren