Logeinfo

Alla Bröder tillönskas ett Gott Nytt År 2021

_______________________________________________________________________

Vår traditionella åminnelse i ny coronaanpassad form

Torsdagen den 22 oktober genomförde logen en coronaanpassad åminnelse för våra bortgångna bröder. Den här gången träffades vi i Ulrika Eleonora kyrka för en stunds kontemplation. Vacker orgelmusik framfördes av Eva Björk, församlingens musiker. Efter en fin stund i kyrkan fortsatte kvällen i logelokalen där det dukats upp för den traditionsenliga ärtsoppan. Placeringen var coronasäkrad och de drygt 20 bröder som deltog lät sig väl smaka av förtäringen och njöt av den gemytliga stämning som spreds bland borden. Stort tack till bröderna Anders Uddén och Mats Hedman för den välsmakande soppan.
Bilder från detta tillfälle kommer att finnas i ett bildgalleri som du finner under sidan Alirbröder inom kort.

Ämbetsmannainstallation

Torsdag den 8 oktober – genomförde Storlogen Järnbäraland ämbetsmannainstallation i logen Alir. Installationen genomfördes med en anpassad ritual för att säkerställa att FHM riktlinjer kunde följas. Det blev trots det rådande läget en mycket högtidlig och värdig installation och jag vill rikta ett särskilt tack till Alirs SL-ämbetsmän Lars Kjellgren, Erik Björk och Per-Olov Persson. 
Efter mötet intogs en brödramåltid under trevliga och distanserade former. Den här kvällen hjälpes alla bröder åt med kassa, bar, servering, disk och städ på ett broderligt och trevligt sätt, allt för att kunna säkerställa hälsoaspekterna.  
Vi nya ämbetsmän och funktionärer hoppas att vi snart kan ses i lunden igen och ser fram emot en spännande ämbetsperiod där vi hoppas kunna bjuda på trevlig och broderlig samvaro både i och utanför lunden! 

För perioden 2020 – 2022 består Alirs ämbetsmannakår av följande personer:

ÄMBETSMÄN
ÄÄ Anders Uddén 070-632 54 64 anders@cramler.se
MÄ Andreas Sjölin
Skr Andreas Olsson
Skm Jan-Erik Olsson
M Tommy Säfström
IV Örjan Fors
YV Ulf Johansson
LV Bengt Uppvall
Org Niclas Brodin
Ark Sven-Erik Olsson
TjoÄ Lars Ekengren


Automatiskt genererad beskrivning
Logens Ädelärk tackar sina nyinstallerade ämbetsmän efter denna speciella och vackra coronaanpassade installation